SHËRBIMET

STANDARTE TË LARTA

PËRGJEGJSHMËRIE

Misioni kryesor i veprimtarisë së shoqerise Bahiti- G është mbrojtja dhe siguria e institucioneve publike, private dhe e interesave të ligjshme të personave fizikë dhe juridikë, nëpërmjet punës së realizuar me pasion, korrektësi dhe profesionalizëm. Punonjësit e shoqerise Bahiti- G, gjatë ushtrimit të funksioneve e detyrave , reflektojnë përkushtim profesional, standarte të larta të përgjegjshmërisë dhe respektim korrekt të akteve ligjore dhe nënligjore, me qëllim ruajtjen dhe forcimin e besimit tek partnerët tanë.

Veprimtaria e shoqërisë është e orientuar ne fushen e sigurise , me një bashkëpunim prej vitesh me Sectron shpk, Security Solution & Distribution, Motorola , Teletek dhe Dahua Technology.
https://bahitig.al/wp-content/uploads/2023/09/sherbimetbahitigsecurity_2.jpg

RUAJTJE FIZIKE E
OBJEKTEVE PRIVATE

https://bahitig.al/wp-content/uploads/2023/09/sherbimetbahitigsecurity_3.jpg

RUAJTJE FIZIKE E
OBJEKTEVE SHTETËRORE

https://bahitig.al/wp-content/uploads/2023/09/sherbimetbahitigsecurity_4.jpg

INSTALIMI, RUAJTJA & MONITORIM I
OBJEKTEVE ME SISTEME ALARMI

https://bahitig.al/wp-content/uploads/2023/10/sherbimetbahitigsecurity_13.jpg

MENAXHIMI AKTIVITETEVE
SPORTIVE (STEWARDS)

https://bahitig.al/wp-content/uploads/2023/09/sherbimetbahitigsecurity_11.jpg

SHOQËRIMI I PERSONAVE
VIP (BODYGUARD)

https://bahitig.al/wp-content/uploads/2023/10/sherbimetbahitigsecurity_12.jpg

MONITORIM I OBJEKTEVE
ME SISTEME CCTV

PROFESIONALIZËM

& INTEGRITET

Ne punojmё me klientё si institucionet Shtetërore, publike dhe private, shёrbimet tona ndihmojnё nё rritjen e elementёve tё sigurisё, parandalimin e ç’do situate qё cёnon sigurinё e personave dhe objekteve nё ruajtje nga Bahiti- G Security, duke ofruar shёrbim tё kualifikuar jo vetёm nё fushёn e sigurisё fizike, por edhe atё elektronike.

 

Bahiti- G pёrpiqet tё ruajё nivelet mё tё larta tё profesionalizmit, integritetit dhe korrektёsisё nё marrёdhёniet e saj me klientёt, kontraktuesit,  punonjёsit dhe furnitorёt. Kompania jonё ka gjithmonё pёr qёllim ritjen e elementeve te sigurise duke pёrdorur mёnyra inovative, tё sukseshme dhe duke administruar kostot nё mёnyrё efektive. Qёllimi kryesor i kompanisё Bahiti- G ёshtё tё ofroje, siguri, cilёsi dhe nё tё njёjtёn kohё tё projektojё integritet dhe standartete tё larta.

JA KU

NA GJENI

Kompania Bahiti- G është e përkushtuar ndaj një kulture shërbimi të theksuar që përpiqet vazhdimisht të tejkalojë pritshmëritë e klientëve dhe gjithmonë për më të mirën e mundshme në interes të te dy paleve. Sot me krenari Bahiti- G ofron shërbimet e saja në disa qytete të ndryshme të Shqipërisë
ELBASAN
LIBRAZHD
GRAMSH
PEQIN
KAVAJË
bahitigsecurity_15
bahitigsecurity_14
bahitigsecurity_17
bahitigsecurity_20
bahitigsecurity_16
bahitigsecurity_18
bahitigsecurity_03
bahitigsecurity_04
bahitigsecurity_06
bahitigsecurity_02
bahitigsecurity_07
bahitigsecurity_08
bahitigsecurity_09
bahitigsecurity_10
bahitigsecurity_01
bahitigsecurity_11
bahitigsecurity_12

STANDARTE TË LARTA

Ofrimi i shërbimeve me korrektësi dhe standarte të larta

TEKNOLOGJI MODERNE

Teknologji dhe pajisje kamerash e monitorimi moderne

PROFESIONALIZËM

Staf të motivuar me profesionalizëm të lartë dhe integritet

BESUESHMËRI

Partneritete afatgjatë falë besueshmërisë dhe kredibilitetit

NË GATISHMËRI

PËR ÇDO NEVOJË TUAJËN

Qёllimi kryesor i kompanisё Bahiti- G ёshtё tё ofroje, siguri, cilёsi dhe nё tё njёjtёn kohё tё projektojё integritet dhe standartete tё larta