KORREKTËSI, INTEGRITET

& PROFESIONAL

TEKNOLOGJI MODERNE

PËRKUSHTIM MAKSIMAL

FUSHA E

VEPRIMTARISË

Bashkëpunim prej vitesh me Sectron shpk, Security Solution & Distribution, Motorola, Teletek dhe Dahua. Ne punojmё me klientё si institucionet Shtetërore, publike dhe private, shёrbimet tona ndihmojnё nё rritjen e elementёve tё sigurisё, parandalimin e ç’do situate qё cёnon sigurinё.

 

https://bahitig.al/wp-content/uploads/2023/10/bahitirrethnesh.png

PROFESIONALIZËM

& INTEGRITET

Ne punojmё me klientё si institucionet Shtetërore , publike dhe private, shёrbimet tona ndihmojnё nё rritjen e elementёve tё sigurisё, parandalimin e ç’do situate qё cёnon sigurinё e personave dhe objekteve nё ruajtje nga Bahiti- G Security, duke ofruar shёrbim tё kualifikuar jo vetёm nё fushёn e sigurisё fizike, por edhe atё elektronike.

 

Bahiti- G pёrpiqet tё ruajё nivelet mё tё larta tё profesionalizmit, integritetit dhe korrektёsisё nё marrёdhёniet e saj me klientёt, kontraktuesit,  punonjёsit dhe furnitorёt. Kompania jonё ka gjithmonё pёr qёllim ritjen e elementeve te sigurise duke pёrdorur mёnyra inovative, tё sukseshme dhe duke administruar kostot nё mёnyrё efektive. Qёllimi kryesor i kompanisё Bahiti- G ёshtё tё ofroje, siguri, cilёsi dhe nё tё njёjtёn kohё tё projektojё integritet dhe standartete tё larta.

 • Profesionalizëm
 • Integritet
 • Korrektësi
 • Teknologji moderne
 • Siguri e lartë
 • Tarifa konkurruese

PROFESIONALIZËM

& INTEGRITET

Ne punojmё me klientё si institucionet qeveritare, publike dhe private, shёrbimet tona ndihmojnё nё rritjen e elementёve tё sigurisё, parandalimin e ç’do situate qё cёnon sigurinё e personave dhe objekteve nё ruajtje nga Bahiti- G Security, duke ofruar shёrbim tё kualifikuar jo vetёm nё fushёn e sigurisё fizike, por edhe atё elektronike.

Bahiti- G pёrpiqet tё ruajё nivelet mё tё larta tё profesionalizmit, integritetit dhe korrektёsisё nё marrёdhёniet e saj me klientёt, kontraktuesit,  punonjёsit dhe furnitorёt. Kompania jonё ka gjithmonё pёr qёllim ritjen e elementeve te sigurise duke pёrdorur mёnyra inovative, tё sukseshme dhe duke administruar kostot nё mёnyrё efektive. Qёllimi kryesor i kompanisё Bahiti- G ёshtё tё ofroje, siguri, cilёsi dhe nё tё njёjtёn kohё tё projektojё integritet dhe standartete tё larta.

 • Profesionalizëm
 • Integritet
 • Korrektësi
 • Teknologji moderne
 • Siguri e lartë
 • Tarifa konkurruese
bahitigsecurity_15
bahitigsecurity_14
bahitigsecurity_17
bahitigsecurity_20
bahitigsecurity_16
bahitigsecurity_18
bahitigsecurity_03
bahitigsecurity_04
bahitigsecurity_06
bahitigsecurity_02
bahitigsecurity_07
bahitigsecurity_08
bahitigsecurity_09
bahitigsecurity_10
bahitigsecurity_01
bahitigsecurity_11
bahitigsecurity_12

STANDARTE TË LARTA

Ofrimi i shërbimeve me korrektësi dhe standarte të larta

TEKNOLOGJI MODERNE

Teknologji dhe pajisje kamerash e monitorimi moderne

PROFESIONALIZËM

Staf të motivuar me profesionalizëm të lartë dhe integritet

BESUESHMËRI

Partneritete afatgjatë falë besueshmërisë dhe kredibilitetit

NË GATISHMËRI

PËR ÇDO NEVOJË TUAJËN

Qёllimi kryesor i kompanisё Bahiti- G ёshtё tё ofroje, siguri, cilёsi dhe nё tё njёjtёn kohё tё projektojё integritet dhe standartete tё larta