BAHITI G

PREJ 15 VITESH

NË TREG

Sh.P.S.F “Bahiti-G”, Shoqeri me Përgjegjësi të Kufizuar me NIPT K83410201O,  me Bashkimin e  ortakeve, Vera Bahiti me 49% Kapitalit, dhe Gezim Bahiti me 51% te Kapitalit.  Operon në tregun e Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike që prej vitit 2008. Shoqëria është e pajisur nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, me Certifikatë të kategorisë 1.3A, Nr 227/6, Datë 20.06.2023, dhe ushtron aktivitetin e saj në qarqet Elbasan dhe Tiranë. Ne përputhje me Ligjin Nr 75/2014 “Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike” udhëzimit numër 130 datë 05.03.2018 shoqëria Bahiti- G, ka ngritur dhe ka në kapacitet të plotë funksional 24 orë në ditë Qëndrat e Kontrollit, dhe grupet e gatshme në qytetet e Elbasanit, Gramshit,Peqinit, Kavajes dhe Librazhdit.

https://bahitig.al/wp-content/uploads/2023/10/bahitirrethnesh.png

PROFESIONALIZËM

& INTEGRITET

Ne punojmё me klientё si institucionet Shtetërore , publike dhe private, shёrbimet tona ndihmojnё nё rritjen e elementёve tё sigurisё, parandalimin e ç’do situate qё cёnon sigurinё e personave dhe objekteve nё ruajtje nga Bahiti- G Security, duke ofruar shёrbim tё kualifikuar jo vetёm nё fushёn e sigurisё fizike, por edhe atё elektronike.

 

Bahiti- G pёrpiqet tё ruajё nivelet mё tё larta tё profesionalizmit, integritetit dhe korrektёsisё nё marrёdhёniet e saj me klientёt, kontraktuesit,  punonjёsit dhe furnitorёt. Kompania jonё ka gjithmonё pёr qёllim ritjen e elementeve te sigurise duke pёrdorur mёnyra inovative, tё sukseshme dhe duke administruar kostot nё mёnyrё efektive. Qёllimi kryesor i kompanisё Bahiti- G ёshtё tё ofroje, siguri, cilёsi dhe nё tё njёjtёn kohё tё projektojё integritet dhe standartete tё larta.

 • Profesionalizëm
 • Integritet
 • Korrektësi
 • Teknologji moderne
 • Siguri e lartë
 • Tarifa konkurruese

PROFESIONALIZËM

& INTEGRITET

Ne punojmё me klientё si institucionet qeveritare, publike dhe private, shёrbimet tona ndihmojnё nё rritjen e elementёve tё sigurisё, parandalimin e ç’do situate qё cёnon sigurinё e personave dhe objekteve nё ruajtje nga Bahiti- G Security, duke ofruar shёrbim tё kualifikuar jo vetёm nё fushёn e sigurisё fizike, por edhe atё elektronike.

Bahiti- G pёrpiqet tё ruajё nivelet mё tё larta tё profesionalizmit, integritetit dhe korrektёsisё nё marrёdhёniet e saj me klientёt, kontraktuesit,  punonjёsit dhe furnitorёt. Kompania jonё ka gjithmonё pёr qёllim ritjen e elementeve te sigurise duke pёrdorur mёnyra inovative, tё sukseshme dhe duke administruar kostot nё mёnyrё efektive. Qёllimi kryesor i kompanisё Bahiti- G ёshtё tё ofroje, siguri, cilёsi dhe nё tё njёjtёn kohё tё projektojё integritet dhe standartete tё larta.

 • Profesionalizëm
 • Integritet
 • Korrektësi
 • Teknologji moderne
 • Siguri e lartë
 • Tarifa konkurruese
0123456789001234567890
PUNONJËS
NË TOTAL
0123456789001234567890
PUNONJËS
SHËRBIMI
0123456789001234567890                     %
ME KONTRATA
PA AFAT
01234567890                     .01234567890                     %
PUNONJËSE
FEMRA

STANDARTE TË

PËRGJEGJSHMËRIE

Misioni kryesor i veprimtarisë së shoqerise Bahiti- G është mbrojtja dhe siguria e institucioneve publike, private dhe e interesave të ligjshme të personave fizikë dhe juridikë, nëpërmjet punës së realizuar me pasion, korrektësi dhe profesionalizëm. Punonjësit e shoqerise Bahiti- G, gjatë ushtrimit të funksioneve e detyrave, reflektojnë përkushtim profesional, standarte të larta të përgjegjshmërisë dhe respektim korrekt të akteve ligjore dhe nënligjore, me qëllim ruajtjen dhe forcimin e besimit tek partneret tane.

STANDARTE TË LARTA

Ofrimi i shërbimeve me korrektësi dhe standarte të larta

TEKNOLOGJI MODERNE

Teknologji dhe pajisje kamerash e monitorimi moderne

PROFESIONALIZËM

Staf të motivuar me profesionalizëm të lartë dhe integritet

BESUESHMËRI

Partneritete afatgjatë falë besueshmërisë dhe kredibilitetit
bahitigsecurity_15
bahitigsecurity_14
bahitigsecurity_17
bahitigsecurity_20
bahitigsecurity_16
bahitigsecurity_18
bahitigsecurity_03
bahitigsecurity_04
bahitigsecurity_06
bahitigsecurity_02
bahitigsecurity_07
bahitigsecurity_08
bahitigsecurity_09
bahitigsecurity_10
bahitigsecurity_01
bahitigsecurity_11
bahitigsecurity_12

NË GATISHMËRI

PËR ÇDO NEVOJË TUAJËN

Qёllimi kryesor i kompanisё Bahiti- G ёshtё tё ofroje, siguri, cilёsi dhe nё tё njёjtёn kohё tё projektojё integritet dhe standartete tё larta