CERTIFIKIMET

STANDARTE TË

LARTA TË CERTIFIKUARA

Misioni kryesor i veprimtarisë së shoqerise Bahiti- G është mbrojtja dhe siguria e institucioneve publike, private dhe e interesave të ligjshme të personave fizikë dhe juridikë, nëpërmjet punës së realizuar me pasion, korrektësi dhe profesionalizëm.

 

https://bahitig.al/wp-content/uploads/2023/10/certi.jpg
https://bahitig.al/wp-content/uploads/2023/10/2020.jpg

NË GATISHMËRI

PËR ÇDO NEVOJË TUAJËN

Qёllimi kryesor i kompanisё Bahiti- G ёshtё tё ofroje, siguri, cilёsi dhe nё tё njёjtёn kohё tё projektojё integritet dhe standartete tё larta