PRODUKTET

PRODUKTE

& AKSESORË

Përveç shërbimeve të ofruara nga kompania Bahiti- G, një zë shumë i rëndësisshëm është edhe gama e produkteve dhe aksesorëve.

 

https://bahitig.al/wp-content/uploads/2023/10/bahitigprodukt_3.jpg

KAMERA CCTV

2365 leke

https://bahitig.al/wp-content/uploads/2023/10/bahitigprodukt_3.jpg

KAMERA CCTV

2900 leke

https://bahitig.al/wp-content/uploads/2023/10/bahitigprodukt_1.jpg

KAMERA CCTV

1890 leke

https://bahitig.al/wp-content/uploads/2023/10/bahitigprodukt_4.jpg

APARATURË LIDHËSE

790 leke

https://bahitig.al/wp-content/uploads/2023/10/bahitigprodukt_2.jpg

KABËLL LIDHËS

190 leke

https://bahitig.al/wp-content/uploads/2023/10/bahitigsecurity_15.png
https://bahitig.al/wp-content/uploads/2023/10/bahitigsecurity_16.png
https://bahitig.al/wp-content/uploads/2023/10/bahitigsecurity_17.png
https://bahitig.al/wp-content/uploads/2023/10/bahitigsecurity_14.png
https://bahitig.al/wp-content/uploads/2023/10/bahitigsecurity_20.png